Gemeente opbouw

Geloven is meer dan op zondag naar de kerk gaan. Geloof groeit ook door er met elkaar over te praten of een cursus te volgen. De huiskringen vormen een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Datzelfde geldt voor de cursussen die elkaar gegeven worden.
De werkgroep samen organiseert leuke dingen om elkaar beter te leren kennen.