Zendingsprojecten

Als gemeente zijn we betrokken bij drie projecten:

De collectes die we inzamelen voor onze zendingsprojecten worden volgens een bepaalde verdeelsleutel over deze projecten verdeeld. In ieder geval wordt er bij het Avondmaal altijd voor de zendingsprojecten gecollecteerd.


Thuisfront Arend en Jolinda van Dorp – OMF International

Arend en Jolinda zijn sinds 1987 via OMF Nederland uitgezonden naar Azië, eerst van 1987 tot 2013 naar Thailand en van 2014 tot 2020 naar Myanmar. Hun drie kinderen zijn in Thailand geboren, maar tegenwoordig wonen ze in Nederland en Duitsland.

  

Wat hebben zij gedaan in Azië?
In Thailand waren Arend en Jolinda actief met gemeentestichting en evangelisatie, en later met toerusting van voorgangers en gemeenteleiders. Vervolgens hebben zij een aantal jaren leidinggegeven aan teams van zendingswerkers die in en rondom Thailand werken.

In Myanmar hebben zij een zendingsteam geleid dat kerken en individuele christenen ondersteunt bij de verkondiging van het evangelie aan de mensen om hen heen. Dit is een grote uitdaging, omdat veel christenen niet goed weten hoe ze de boodschap van het evangelie zo kunnen verwoorden dat het overkomt bij hun medemensen, die overwegend boeddhist zijn. Het doel was om de kerken te helpen meer missionair te worden. Tegelijk hielp hun team met het opzetten van projecten om de armoede te bestrijden, zoals mensen met een handicap leren hoe ze handwerkproducten kunnen maken om in hun onderhoud te voorzien.

Hoe nu verder?
In mei 2020 droegen Arend en Jolinda hun werk in Myanmar over en momenteel zijn ze op verlof in Nederland. Later dit jaar hopen ze aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Hoewel zending vroeger vooral een zaak was van westerse kerken en zendingswerkers, is het tegenwoordig geen eenrichtingsverkeer meer. De afgelopen jaren werkten Arend en Jolinda zij aan zij met collega’s uit Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Indonesië, de Filippijnen en Zuid-Afrika. Tegenwoordig komen er ook steeds meer zendingswerkers uit Latijns-Amerika. Daarom willen Arend en Jolinda graag hun jarenlange ervaring inzetten om deze nieuwe zendingsbewegingen te ondersteunen.

New Horizons
OMF International heeft hiervoor het project New Horizons opgezet. Ervaren zendingswerkers worden uitgezonden naar verschillende delen van de wereld om nationale zendingsbewegingen te stimuleren en ondersteunen. Arend en Jolinda zijn door de OMF gevraagd om later dit jaar in Chili (Zuid-Amerika) de zendingsorganisatie ProVisión te helpen bij het toerusten van zendingskandidaten, met name voor Oost-Azië. In eerste instantie hopen zij voor een jaar te gaan, en als het succesvol blijkt kan dat uitgebreid worden.

Hoe kan ik hierbij helpen?

  1. Allereest hebben Arend en Jolinda uw gebed nodig voor dit nieuwe initiatief. Hoewel Arend al Spaans kent, zal Jolinda eerst nog taalstudie moeten doen. Bovendien is Zuid-Amerika toch een nieuw en onbekend gebied voor hen.
  2. Om op de hoogte te blijven kunt u hun nieuws- en gebedsbrieven aanvragen. Op die manier weet u ook beter hoe u voor hun kunt bidden. U kunt zich opgeven via https://www.vandorponline.com/nieuwsbrief.
  3. Voor hun werk zijn ze afhankelijk van giften van kerken en individuele sponsors. Bid dat de benodigde financiën in de komende maanden toegezegd zullen worden.

Financiën
Arend en Jolinda van Dorp zijn dankbaar voor de jarenlange ondersteuning van hun achterban die hen draagt in gebed, maar ook financieel zorgt dat zij dit werk kunnen doen. De thuisfrontcommissie zoekt nog meer mensen die financieel willen bijdragen. Dit kan eenmalig of met een periodieke overmaking, via OMF Nederland.

Giften:
IBAN: NL36 INGB 0000493296 t.n.v. OMF Nederland o.v.v. Account L13005A + uw postcode en huisnummer (i.v.m. bedankbrieven).

Contact:
Voor nieuws over hun werk kunt u de nieuwsbrief van Arend en Jolinda aavragen via deze link: https://www.vandorponline.com/nieuwsbrief
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het thuisfrontteam (TFT Van Dorp), contactpersoon Mw Gerda van Zellem, TFT_vanDorp@pknspijkenisse.nl, tel 06-23335070.


Young Life

Wie zijn wij?
Namens onze gemeente zijn Peter-Jan den Boer & Rob van Mourik als stafmedewerkers betrokken bij Young Life. Peter-Jan doet dat op fulltime basis in de functie van directeur, Rob combineert het werk voor Young Life met zijn werkzaamheden voor de gemeente De Brug. Samen, en ondersteund door hun gezinnen, geven zij leiding aan een team van vrijwilligers in Spijkenisse en Dordrecht (waar Young Life Nederland in 2005 is opgestart) en helpen zij bij het opstarten van het werk in andere plaatsen.

Wat doet Young Life?
Tieners zijn de reden waarom wij bestaan. En dan vooral de tieners die opgroeien zonder het geloof. Wij zoeken hen op waar ze zijn. Dat kan op school zijn, bij de sportvereniging, ergens op straat of waar dan ook. Gewoon, lekker ontspannen. Beetje chillen, kletsen, dat werk. Niet zomaar even, maar voor de lange termijn. Wij willen echt in contact komen met tieners. Hen leren kennen zoals ze zijn en er voor ze zijn als ze dat nodig hebben. Deel uitmaken van hun leven en hen uitnodigen deel uit te maken van ons leven. Wij willen als Jezus voor hen zijn. Zodat zij uiteindelijk, door ons, Jezus mogen leren kennen en het mooiste verhaal krijgen te horen dat er maar bestaat. Omdat wij het recht verdiend hebben dat aan hen te mogen vertellen.

Wat willen we bereiken?
90% Van de tieners in Nederland krijgt niet te horen wie Jezus is en wat Hij voor hen heeft gedaan. Zij weten niet dat zij door God perfect gemaakt zijn en geliefd en gewenst zijn. Niemand heeft hen ooit verteld dat Jezus voor hen persoonlijk naar de wereld is gekomen om voor hen aan het kruis te sterven, zodat zij voor altijd bij God mogen horen. Zij hebben niet gehoord dat God een andere, betere, perfecte wereld voor ogen heeft die in alle opzichten anders is dan wat zij dagelijks beleven, zien en horen. Zij zijn op zoek naar de zin van het bestaan, maar weten niet waar ze die moeten vinden. En daar kunnen wij niet tegen. Wij vinden dat elke jongere in Nederland het recht heeft op over Jezus te horen en de kans moet krijgen om voor Jezus te kiezen. En dus willen wij die jongeren opzoeken. Niet alleen in de plaatsen waar wij al actief zijn, maar overal. Wijk voor wijk, dorp voor dorp, de ene na de andere provincie, overal in het land.

Wat kunt u doen?
Twee dingen: voor ons bidden en ons financieel steunen. Naast Christus staat gebed centraal in het werk van Young Life. Zonder gebed kunnen wij niks en alles wat wij doen wordt voorafgegaan door gebed. Gebed is onmisbaar in ons werk. U kunt in het algemeen voor ons bidden, maar ook gericht. In het laatste geval kunt u zich aanmelden voor onze gebedsmail (zie contactgegevens) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten, dromen en ambities en u daar gericht voor kunt bidden.

Het werken met jongeren en opbouwen van relaties kost tijd en is een kwestie van de lange adem. Simpelweg door er dag in dag uit, week in week uit voor hen te zijn. Niet maanden achtereen, niet voor een jaar, maar voor jaren. Dat vraagt veel doorzettingsvermogen en vasthoudendheid van onze medewerkers en vrijwilligers. En dat vraagt ook dat we investeren in onze vrijwilligers, hen toerusten en bemoedigen. Dat is al een hele klus als je het in een of een paar plaatsen doet, maar wordt een ander verhaal als je het werk verder wilt uitbreiden. En hoewel een groot deel van wat wij doen door vrijwilligers wordt gedaan, hebben wij voor die zaken betaalde medewerkers nodig. Daarnaast is er geld nodig om activiteiten voor jongeren te organiseren en vrijwilligers te trainen en toe te rusten.

Young Life is een stichting zonder winstoogmerk en dus volledig afhankelijk van giften.

U kunt ons, structureel of eenmalig, helpen door uw donatie over te maken naar NL02RABO0113384289 tnv Young Life Nederland ovv ‘Algemene gift’.

Contact
Meer informatie over Young Life is te vinden op hun website www.younglife.org . U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief en/of gebedsmail door een mail te sturen naar info@younglife.nl . En voor verdere vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met Peter-Jan den Boer ( pj.denboer@younglife.nl  / 06-53304126).


Jeugd met een Opdracht

Wie zijn wij?
Wij zijn Remco en Ellen Griffioen.
Sinds 2010 zijn wij werkzaam bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek in Heerde. We hebben 4 kinderen; Joah (2012), Nessa (2014), Jarah (2016) en Senna (2019).

Wat doet Jeugd met een Opdracht Heidebeek?
Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie. JmeO Heidebeek is gericht op het toerusten en mobiliseren van jonge mensen, om wereldwijd “God te kennen en Hem bekend te maken”. We hopen als het ware een springplank voor wereldzending te zijn.
De organisatie is opgericht in 1960 en inmiddels actief in 180 landen met ongeveer 20.000 medewerkers. Niemand binnen JmeO ontvangt salaris. Iedereen heeft een eigen netwerk van financiële supporters. Meer informatie over JmeO is te vinden op: www.ywamheidebeek.org

Onze visie
Er zijn zoveel mensen die Jezus nog niet kennen of nog nooit over Hem hebben gehoord. Het is ons verlangen om mensen toe te rusten en te mobiliseren om Hem bekend te maken.
Dit doen we door middel van de trainingen en cursussen die we geven in binnen- en buitenland. Ook werken we graag aan de ondersteunende kant en helpen we mee om een plek te creëren waar jonge mensen getraind kunnen worden. Zo worden ze toegerust om de boodschap van hoop (het Evangelie) te delen.

Kort gezegd: Building people, bringing hope

Wat doen wij?
Remco:
Als basis hebben we momenteel 4 locaties waar onze stafmedewerkers en studenten wonen, maar ook waar de diverse trainingen gegeven worden. Samen met het onderhoudsteam ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud van deze gebouwen en terreinen.

Sinds twee jaar zijn we ook bezig met een nieuwbouwproject. We bouwen een onderkomen voor studenten en medewerkers. Dit gebouw zal ongeveer 90 bedden bevatten en is vergelijkbaar met 14 eengezinswoningen. Dit bouwen we helemaal zelf om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het is de bedoeling dat dit gebouw volgend jaar zomer af is. Het gebouw is een mooi geloofsproject maar niet een doel op zich. Het doel is om een plek te creëren waar we nog meer jongeren kunnen trainen voor zending zodat ook zij het goede nieuws kunnen brengen.

Vindt u het leuk om meer te horen over dit project? Hieronder vindt u een filmpje over de bouw dat vorig jaar gemaakt is.

Remco en Afghanistan
Naast mijn werkzaamheden op Heidebeek werk ik ook met de organisatie Village of Peace. Met deze organisatie zet ik mij op een praktische manier in voor de weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers in Afghanistan. Zo ben ik werkzaam op het gebied van voedselveiligheid. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om lokale christenen te trainen hoe ze groente kunnen verbouwen. Dit zorgt voor voedsel, maar daarnaast ook voor werkgelegenheid! Dit creëert een groter netwerk. Naast het doorgeven van kennis over voedsel geeft dit ook de mogelijkheid om het Evangelie te delen.
Momenteel is het door het coronavirus nog heel onduidelijk of ik nog naar Afghanistan kan gaan.

Ellen:
Naast de zorg voor onze kinderen mag ik deel uit maken van het leiderschapsteam van Heidebeek. Heidebeek is een gemeenschap van ongeveer 110 stafmedewerkers uit verschillende landen. Als leiderschapsteam dragen we de verantwoordelijkheid voor de diverse trainingen en bedieningen. Ook denken we na over visie. Hoe kunnen wij als basis het beste handen en voeten geven aan de Grote Opdracht in binnen- en buitenland.
We mogen onze stafmedewerkers en studenten input geven in hun geestelijke groei en uitdagen om betrokken te zijn binnen de drie pilaren van Jeugd met een Opdracht. Dat zijn training, evangelisatie en hulpverlening.

Daarnaast ben ik betrokken in de diverse discipelschap trainingsscholen door het geven van de Kairos cursus. Dit is een cursus voor iedereen die wil groeien als discipel van Jezus en wil ontdekken wat Gods plan is in deze wereld vanaf Genesis tot het eind van de tijd. En hoe mag jij betrokken zijn bij Zijn plan?

Wat kunt u doen?
Wilt u met ons getuige worden van wat God doet in levens van mensen? Dat kan door; gebed, financiële steun en het lezen van onze nieuwsbrief.

Wilt u onze nieuwsbrief met daarin ook onze gebedspunten ontvangen? Stuur dan een mail naar: remenelgriffioen@gmail.com

Wilt u ons werk financieel ondersteunen?
Dat kunt u op twee manieren doen:

  • U kunt het naar ons persoonlijk overmaken: E.J. Griffioen-Nuijt en/of R.D. Griffioen, IBAN: NL03 INGB 0007 3349 12
  • Of naar Stichting NGW in Hoenderloo (fiscaal aftrekbaar) IBAN: NL76INGB000815198 o.v.v. project; Mobilizing & Development+ fondsnummer: 379

Adres
Remco & Ellen Griffioen
Mussenkampseweg 32
8181 PK Heerde

Email: remenelgriffioen@gmail.com

Voor vragen kunt u ook bij onze thuisfrontcommissie terecht. Dit zijn Jan en Marjolein Voogt.
Jan 06-18124086
Marjolein 06-28392634