Zendingsprojecten

Als gemeente zijn we betrokken bij drie projecten:

De collectes die we inzamelen voor onze zendingsprojecten worden volgens een bepaalde verdeelsleutel over deze projecten verdeeld. In ieder geval wordt er bij het Avondmaal altijd voor de zendingsprojecten gecollecteerd.


Thuisfront Arend en Jolinda van Dorp – OMF International

Even voorstellen:

Wij zijn Arend en Jolinda van Dorp. Wij willen God dienen door een nieuwe generatie toe te rusten voor Gods zending in de wereld.

Sinds 1987 via OMF Nederland uitgezonden naar Azië:
1987 – 2013 in Thailand
2014 – 2020 in Myanmar
2022 – heden in Barcelona.

Onze drie kinderen zijn geboren en opgegroeid in Thailand. Tegenwoordig wonen ze in Nederland en Duitsland.

THAILAND

In Thailand waren wij betrokken bij gemeentestichting en evangelisatie, en toerusting van voorgangers en gemeenteleiders. Vervolgens hebben wij een aantal jaren leidinggegeven aan teams van zendingswerkers die werken in de landen rondom Thailand.

MYANMAR

In Myanmar hielp ons team met projecten om armoede te bestrijden. Hierdoor leerden mensen met een handicap hoe ze handwerkproducten kunnen maken om in hun onderhoud te voorzien. Verder hebben wij geholpen om christelijk studentenwerk op te zetten in het land.
In 2020 droegen wij ons werk in Myanmar over en kwamen terug naar Nederland met als doel om jonge zendelingen uit Zuid-Amerika te trainen. Helaas kwam Covid-19 daartussen, waardoor reizen onmogelijk werd.

In de loop van 2021 hadden we gehoopt naar Chili te gaan. Maar steeds weer waren er blokkades die dat verhinderden. Een Chileense collega is inmiddels actief bij zendings-mobilisatie in Chili en andere landen in Zuid-Amerika. Daardoor hoeven wij nu niet meer daarheen te verhuizen. Ondertussen kregen we een aantal contacten in Spanje, waardoor we besloten eind 2021 een oriëntatiereis door Spanje te maken om de mogelijkheden daar te onderzoeken. 

BARCELONA

Van beide kanten was deze ontmoeting zeer positief en werden we gevraagd om les te geven op een zendingscursus voor Spaanstalige zendelingen in Barcelona. Deze cursus van drie maanden wordt twee keer per jaar gegeven. Inmiddels zijn we beiden met taalstudies bezig, Arend Catalaans en Jolinda Spaans en zijn we verhuisd naar Barcelona. Arend is sinds kort coördinator voor de werkgroep zendingstraining van de Evangelische Alliantie en betrokken bij de voorbereiding van een 1-daagse zendingsconferentie in Valencia in april. Verder groeit onder de kerken in Spanje de zendingsvisie. Ons doel is hen te helpen bij het vervullen van Gods zendingsopdracht. 

Wilt u ons ondersteunen met gebed of misschien een donatie of een overeenkomst periodiek schenken met ons aangaan? Neem dan contact op met het Thuisfrontteam.

Stichting OMF Nederland, nl.info@omfmail.com, 0342-462666

IBAN: NL36 INGB 0000 4932 96 t.n.v. L13005A+uw postcode + huisnummer.

Thuisfrontteam Wijkgemeente De Brug
p/a Gerda van Zellem
tft_vandorp@pknspijkenisse.nl
  Jolinda en Arend van Dorp
Rambla de Sant Sebastià 35 5-2
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona 08921
Spanje

 


Young Life

Wie zijn wij?
Namens onze gemeente zijn Peter-Jan den Boer & Rob van Mourik als stafmedewerkers betrokken bij Young Life. Peter-Jan doet dat op fulltime basis in de functie van directeur, Rob combineert het werk voor Young Life met zijn werkzaamheden voor de gemeente De Brug. Samen, en ondersteund door hun gezinnen, geven zij leiding aan een team van vrijwilligers in Spijkenisse en Dordrecht (waar Young Life Nederland in 2005 is opgestart) en helpen zij bij het opstarten van het werk in andere plaatsen.

Wat doet Young Life?
Tieners zijn de reden waarom wij bestaan. En dan vooral de tieners die opgroeien zonder het geloof. Wij zoeken hen op waar ze zijn. Dat kan op school zijn, bij de sportvereniging, ergens op straat of waar dan ook. Gewoon, lekker ontspannen. Beetje chillen, kletsen, dat werk. Niet zomaar even, maar voor de lange termijn. Wij willen echt in contact komen met tieners. Hen leren kennen zoals ze zijn en er voor ze zijn als ze dat nodig hebben. Deel uitmaken van hun leven en hen uitnodigen deel uit te maken van ons leven. Wij willen als Jezus voor hen zijn. Zodat zij uiteindelijk, door ons, Jezus mogen leren kennen en het mooiste verhaal krijgen te horen dat er maar bestaat. Omdat wij het recht verdiend hebben dat aan hen te mogen vertellen.

Wat willen we bereiken?
90% Van de tieners in Nederland krijgt niet te horen wie Jezus is en wat Hij voor hen heeft gedaan. Zij weten niet dat zij door God perfect gemaakt zijn en geliefd en gewenst zijn. Niemand heeft hen ooit verteld dat Jezus voor hen persoonlijk naar de wereld is gekomen om voor hen aan het kruis te sterven, zodat zij voor altijd bij God mogen horen. Zij hebben niet gehoord dat God een andere, betere, perfecte wereld voor ogen heeft die in alle opzichten anders is dan wat zij dagelijks beleven, zien en horen. Zij zijn op zoek naar de zin van het bestaan, maar weten niet waar ze die moeten vinden. En daar kunnen wij niet tegen. Wij vinden dat elke jongere in Nederland het recht heeft op over Jezus te horen en de kans moet krijgen om voor Jezus te kiezen. En dus willen wij die jongeren opzoeken. Niet alleen in de plaatsen waar wij al actief zijn, maar overal. Wijk voor wijk, dorp voor dorp, de ene na de andere provincie, overal in het land.

Wat kunt u doen?
Twee dingen: voor ons bidden en ons financieel steunen. Naast Christus staat gebed centraal in het werk van Young Life. Zonder gebed kunnen wij niks en alles wat wij doen wordt voorafgegaan door gebed. Gebed is onmisbaar in ons werk. U kunt in het algemeen voor ons bidden, maar ook gericht. In het laatste geval kunt u zich aanmelden voor onze gebedsmail (zie contactgegevens) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten, dromen en ambities en u daar gericht voor kunt bidden.

Het werken met jongeren en opbouwen van relaties kost tijd en is een kwestie van de lange adem. Simpelweg door er dag in dag uit, week in week uit voor hen te zijn. Niet maanden achtereen, niet voor een jaar, maar voor jaren. Dat vraagt veel doorzettingsvermogen en vasthoudendheid van onze medewerkers en vrijwilligers. En dat vraagt ook dat we investeren in onze vrijwilligers, hen toerusten en bemoedigen. Dat is al een hele klus als je het in een of een paar plaatsen doet, maar wordt een ander verhaal als je het werk verder wilt uitbreiden. En hoewel een groot deel van wat wij doen door vrijwilligers wordt gedaan, hebben wij voor die zaken betaalde medewerkers nodig. Daarnaast is er geld nodig om activiteiten voor jongeren te organiseren en vrijwilligers te trainen en toe te rusten.

Young Life is een stichting zonder winstoogmerk en dus volledig afhankelijk van giften.

U kunt ons, structureel of eenmalig, helpen door uw donatie over te maken naar NL02RABO0113384289 tnv Young Life Nederland ovv ‘Algemene gift’.

Contact
Meer informatie over Young Life is te vinden op hun website www.younglife.org . U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief en/of gebedsmail door een mail te sturen naar info@younglife.nl . En voor verdere vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met Peter-Jan den Boer ( pj.denboer@younglife.nl  / 06-53304126).