Training en toerusting

Training & toerusting
Er wordt ieder seizoen een breed aanbod van kringen, cursussen en avonden gepresenteerd. Voor sommige van de cursussen wordt een financiële bijdrage gevraagd. Dit mag echter voor niemand een drempel vormen. 
Indien iemand graag deel wil nemen aan een cursus maar de prijs daarvan een probleem vormt (door welke oorzaak dan ook), kan hij/zij contact opnemen met de coördinator Gemeenteopbouw.

E-mail:  dejager.peter@gmail.com

Huidige cursussen:

Cursus ‘Renovatie van het hart’
Worden als Jezus. Jezus heeft ons leven voorgespiegeld van geestelijke groei en toenemende heiligheid. Een leven van menszijn, in liefde, gerechtigheid en vrede, zoals God oorspronkelijk had bedoeld. Dit staat vaak haaks op onze ervaring. Hoe komt dat? Op basis van de inzichten van Dallas Willard en Alexander Venter (New Wine) gaan we aan de slag met geestelijke transformatie, van ons zelf, de gemeente, zelfs de samenleving. Theorie en praktijk gaan samen op.

Van harte welkom aan de cursisten van vorig seizoen. Heb je vorig seizoen niet deelgenomen? Dan heb je natuurlijk wel wat gemist, maar we starten met een samenvatting van het vorige seizoen. Dus ook dan van harte welkom. We gaan verder met de zoektocht naar antwoorden op vragen zoals:

 • Wie ben ik?
 • Wat stuurt mijn gedachten, gedrag?
 • Geest, ziel en lichaam?
 • Mijn hart?
 • Worden als Jezus?
 • Nu, leven in het koninkrijk van God?
 • G/geestelijke transformatie?
 • Waar sta ik in mijn ontwikkeling als volgeling van Jezus?
 • Het volle leven, ongeacht je omstandigheden?

Cursusleiders: Peter de Jager en Arenda Haasnoot
De cursus wordt gehouden op (dinsdagavonden): 19-09-2023, 24-10-2023, 21-11-2023, 05-01-2024, 27-02-2024,19-03-2024 en 21-05-2024 van 19.45 tot 21.30 uur in de Michaëlkerk.
Opgeven via dejager.peter@gmail.com of predikant_debrug@pknspijkenisse.nl

Luisterend bidden (na de Alpha cursus)
Kun je Gods stem horen? Zo ja, hoe dan? En als je God hoor, hoe deel je die woorden liefdevol met anderen? Deze en andere vragen komen aan de orde in onze gemeentecursus ‘Luisterend bidden’. Het is een cursus van zes bijeenkomsten waarin je als gemeente samen gaat ontdekken hoe God betrokken is bij het dagelijks leven. En op welke manier Hij door mensen heen werkt om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Bij deze training hebben we een cursusboek (New Wine).
Cursusleiders: Michelle Smit (michelledesmit@hotmail.com) en Arenda Haasnoot (domineedebrugspijkenisse@gmail.com).
Data: (donderdagavonden) 16-05-2024, 23-05-2024, 30-05-2024, 06-06-2024, 13-06-2024 en 20-06-2024.

Cursus voor gebedsteams
Al enige tijd hebben we in onze gemeente gebedsteams. We vinden het belangrijk dat in onze gemeente ruimte wordt gegeven aan deze mogelijkheid van persoonlijke voorbede en zegening, ook wel aangeduid als ‘ministry’. Velen van ons hebben al mogen ervaren dat er kracht en bemoediging van uit gaat. Om mensen toe te rusten voor deze vorm van voorbede en zegening wordt opnieuw een cursus voor gebedsteams georganiseerd.
De cursus is toegankelijk voor iedereen die Jezus wil volgen en van Hem wil leren. In deze cursus willen wij leren voor mensen te bidden in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.

Voor meer informatie zie ook de Jaarbrief.

Ministry cursussen data:

 • Dinsdagavond 26-09-2023 Terugkom ministry-cursus module 1
 • Dinsdagavond 24-10-2023 ministry-cursus module 2 1e avond
 • Dinsdagavond 07-11-2023 ministry-cursus module 2 2e avond
 • Woensdagavond 07-02-2024 ministry-cursus module 3 1e avond
 • Woensdagavond 06-03-2024 ministry-cursus module 3 2e avond
 • Woensdagavond 03-04-2024 ministry-cursus module 3 3e avond

Opgave-mailadres keesmolengraaf@gmail.com.

Bijbelstudie: Eindtijd, Israël en Apologetiek (hoe verantwoord ik mijn geloof?)
Bijbelstudie avonden over de Bijbelse profetieën aangaande de Eindtijd en Israël.
Onderwerpen zoals: de Opname, Vervangingstheologie, de Grote Verdrukking, het 1000-jarig Vrederijk, maar ook andere Bijbelse onderwerpen komen aan de orde. Zo mogelijk zal er ook een gastspreker zijn, bijvoorbeeld van Christenen voor Israël, het Zoeklicht.

Locatie: Michaelkerk.
Tijdstip: 19.30-21.30.
Data: 26-10-2023, 9-11-2023, 14-12-2023.