Training en toerusting

Training & toerusting
Er wordt ieder seizoen een breed aanbod van kringen, cursussen en avonden gepresenteerd. Voor sommige van de cursussen wordt een financiële bijdrage gevraagd. Dit mag echter voor niemand een drempel vormen. 
Indien iemand graag deel wil nemen aan een cursus maar de prijs daarvan een probleem vormt (door welke oorzaak dan ook), kan hij/zij contact opnemen met de coördinator Gemeenteopbouw.

E-mail:  dejager.peter@gmail.com

Huidige cursussen:

Na de Alpha
Aansluitend op de Alpha cursus start er een vervolgcursus. Centraal in deze cursus staat het lezen van de Bijbel en de groei die je daardoor krijgt in je geloof. Deze cursus bestaat uit 8 avonden, om de veertien  dagen. De eerste vier worden voor de zomervakantie gehouden. De andere vier na de zomervakantie. Iedereen is welkom! 
Opgave is niet nodig. De data worden gecommuniceerd via kerkblad en nieuwsbrief.

Cursus ‘Renovatie van het hart’
Altijd al afgevraagd wat het volgen van Jezus en geloven in God nu met je dagelijkse leven te maken heeft? En wat ‘in Jezus’ zijn of worden als Jezus betekent? Hoe zit het met de grote vragen als, wie ben ik, wat is mijn doel?
Wat wil dat zeggen ‘God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand?’(Matt. 22:37) Ga dan met ons mee op ontdekkingsreis hoe je dichter bij en met God kunt leven. Je leven wordt er mooier, betekenisvoller en avontuurlijker van. Ongeacht de omstandigheden waar je nu in leeft. Neem geen genoegen met een gewoon of goed (materieel) leven, maar stap in het volle leven dat Jezus je aanbiedt (Joh. 10:10).
We doen dat, eenmaal per maand, aan de hand van Bijbelstudie en praktische oefeningen die alles met jou en de ander te maken hebben.
De cursus start op: woensdag 15 februari 2023 om 20:00 uur Michaëlkerk.
Opgeven via dejager.peter@gmail.com of predikant_debrug@pknspijkenisse.nl

Luisterend bidden
Kun je Gods stem horen? Zo ja, hoe dan? En als je God hoor, hoe deel je die woorden liefdevol met anderen? Deze en andere vragen komen aan de orde in onze gemeentecursus ‘Luisterend bidden’. Het is een cursus van zes bijeenkomsten waarin je als gemeente samen gaat ontdekken hoe God betrokken is bij het dagelijks leven. En op welke manier Hij door mensen heen werkt om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Bij deze training hebben we een cursusboek (New Wine).
Cursusleiders: Michelle Stender en Arenda Haasnoot
Data: zes bijeenkomsten vanaf april ’23 (nadere info volgt).

Cursus voor gebedsteams
Voor 2023 is er nog geen datum vastgesteld!
Al enige tijd hebben we in onze gemeente gebedsteams. We vinden het belangrijk dat in onze gemeente ruimte wordt gegeven aan deze mogelijkheid van persoonlijke voorbede en zegening, ook wel aangeduid als ‘ministry’. Velen van ons hebben al mogen ervaren dat er kracht en bemoediging van uit gaat. Om mensen toe te rusten voor deze vorm van voorbede en zegening wordt opnieuw een cursus voor gebedsteams georganiseerd.
De cursus is toegankelijk voor iedereen die Jezus wil volgen en van Hem wil leren. In deze cursus willen wij leren voor mensen te bidden in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.

Nadere informatie volgt in de loop van het seizoen.

Opvoedcursus
De Parenting Children Course is een opvoedcursus voor ouders van 0 tot 12 jarigen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. De cursus is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor alle opvoeders ongeacht hun overtuiging. Er zijn vijf bijeenkomsten met ieder een eigen thema: veiligheid, behoeften,  grenzen, relaties en ruimte.
De cursus is een keer in de twee weken op woensdagavond. De data zullen nader worden bekend gemaakt. Het cursusboekje kost € 7,50.
Aanmelden kan bij Frouktje Dorland via fam.r.dorland@solcon.nl