Training en toerusting

Training & toerusting
Er wordt ieder seizoen een breed aanbod van kringen, cursussen en avonden gepresenteerd. Voor sommige van de cursussen wordt een financiële bijdrage gevraagd. Dit mag echter voor niemand een drempel vormen. 
Indien iemand graag deel wil nemen aan een cursus maar de prijs daarvan een probleem vormt (door welke oorzaak dan ook), kan hij/zij contact opnemen met de scriba.

E-mail: scriba_debrug@pknspijkenisse.nl .

Huidige cursussen:

 

Vrij om te zijn
Een cursus van 6 avonden in het voorjaar van 2022 met als doel om persoonlijk te groeien en meer vrijheid te verwerven / gaan ervaren. 
Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassen, vrije mensen kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we anders reageren dan we als christen zouden willen. We worden boos om dingen waar we ons niet druk om hadden willen maken of trekken ons terug uit contact. We zijn soms impulsief in het tegemoet komen aan onze behoeften of zijn juist meer gericht op de behoeften van anderen. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt en hoe we kunnen groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. In de cursus zullen we kijken naar het gezin waaruit we komen / waarin we zijn opgegroeid en wat dat hiermee te maken heeft.

De cursus is door Mary Pytches voor New Wine Engeland ontwikkeld. Met medewerking van Agnes Huizinga, coach en contextueel therapeut, is er een Nederlandse versie van deze cursus beschikbaar op DVD. Daar zullen we gebruik van maken.
De avonden zijn afwisselend: luisteren naar een inleiding op DVD, zelf bezig zijn (bijv. een invuloefening in het werkboekje), met elkaar in een kleine groep (met groepsleiding) van gedachten wisselen. Regelmatig zal er ook ruimte zijn voor gebed.
Het ‘huiswerk’ na elke cursusavond is bedoeld om een en ander praktisch te maken in eigen leven.

De cursus zal gehouden worden op de volgende woensdagavonden: (i.v.m. onzekerheid rondom de Corona crisis zijn er nog geen data).
Alle avonden vinden plaats in de Michaëlkerk
De leiding van de cursusavonden is in handen van onze pastoraalwerker in samenwerking met enkele leden van het team gebedspastoraat.
De cursus kost 10 euro (incl. koffie/thee en materiaal)

Meer informatie en inschrijving: graag voor : (i.v.m. onzekerheid rondom de Corona crisis zijn er nog geen data)

Marjo de Ligt, tel. 010-4743165, e-mail alpha_debrug@pknspijkenisse.nl 

Er is ruimte voor 15 personen.

Bijbelcursussen
Veel mensen willen meer weten van de Bijbel. Daarom worden er regelmatig bijbelcursussen gegeven.

Cursus voor gebedsteams
Al enige tijd hebben we in onze gemeente gebedsteams. We vinden het belangrijk dat in onze gemeente ruimte wordt gegeven aan deze mogelijkheid van persoonlijke voorbede en zegening, ook wel aangeduid als ‘ministry’. Velen van ons hebben al mogen ervaren dat er kracht en bemoediging van uit gaat. Om mensen toe te rusten voor deze vorm van voorbede en zegening wordt opnieuw een cursus voor gebedsteams georganiseerd.

De cursus is toegankelijk voor iedereen die Jezus wil volgen en van Hem wil leren. In deze cursus willen wij leren voor mensen te bidden in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.

Nadere informatie volgt in de loop van het seizoen.

Opvoedingscursus voor Tieners
De cursus “Parenting Teenagers Course” is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.
Het is vijf keer op een woensdagavond in Heenvliet en dan om de week. De totale kosten zijn € 10,-. Neem gerust je partner of een vriend of vriendin mee! Opgeven bij opvoedcursus_debrug@pknspijkenisse.nl