Nieuwsbrief / Kerkblad

Nieuwsbrief De Brug

Wekelijks verschijnt de nieuwsbrief. Het is mogelijk om deze Nieuwsbrief elektronisch te ontvangen. Meestal ontvangt u hem dan op donderdagavond. Indien u hiervoor belangstelling heeft, stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief_debrug@pknspijkenisse.nl en u ontvang automatisch iedere week de nieuwe Nieuwsbrief (de nieuwsbrieven zijn in PDF).

In vakantie perioden verschijnt de Nieuwsbrief met een lagere frequentie.

Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief : Nieuwsbrief 14 april 2024

Kerkblad Samen

Het kerkblad ‘Samen’ is een informatie- en communicatieorgaan van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse. Het kerkblad verschijnt (in de regel) 2-wekelijks.
Voor een nieuw papieren abonnement of een adreswijziging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, e-mail kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl.
Om het kerkblad digitaal dient te ontvangen dient u hier een formulier in te vullen.

Kopij voor het kerkblad Samen vanuit gemeente de Brug kan gezonden worden naar kerkblad_debrug@pknspijkenisse.nl