Samen in actie voor kamp Moria op Lesbos

De Diaconie heeft hiervoor gekozen dit jaar als 40 dagenactie. Want nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is.

Meer lezen

Kerkdiensten tijdens de Corona lockdown

De eerste diensten van 2021 zien er weer anders uit dan we gewend zijn. De afgekondigde lockdown van 14 december ligt hieraan ten grondslag. De kernkerkraad heeft moeten besluiten dat de diensten als volgt zullen gaan plaatsvinden:

Meer lezen

Collectes op afstand – QR codes

Nu de regels voor het samen komen in de kerk, n.a.v. de Corona crisis nog steeds van kracht zijn willen we onze collecte doelen niet vergeten. Er zijn diverse mogelijkheden om uw collecten te geven. U kunt zelf een bedrag overmaken, of u kunt gebruik maken van een QR code.

Meer lezen

Kerkdiensten rechtstreeks

Gezien de omstandigheden vinden er momenteel alleen online diensten plaats vanuit de Michaëlkerk en is het niet mogelijk de diensten fysiek bij te wonen. Deze diensten zijn rechtstreeks mee te beleven, zowel via Kerkdienstgemist.nl (alleen audio) als Youtube. Er wordt hard gewerkt om permanent online diensten vanuit de Dorpskerk te realiseren zodat er weer 2 diensten uitgezonden kunnen worden.

Meer lezen

Gebedsministery online

Al diverse jaren zijn in de Dorpskerk en in de Michaelkerk ministry gebedsteams een belangrijk onderdeel van de samenkomsten. Na de dienst is er gelegenheid om bij een ministry gebedsteam persoonlijk gebed te ontvangen. Dit is zo kostbaar!

Wat is gebedsministry?
Gebedsministry is een hulpmiddel om elkaar door gebed te dienen. Twee mensen bidden voor een derde in het vertrouwen dat God erbij is en ons wil aanraken en vernieuwen door zijn Geest. Zo breekt iets door van het Koninkrijk van God!
Velen hebben hier gebruik van gemaakt.
Zo was het, maar hoe werkt het nu?

Meer lezen

Digitaal voorbedenboek

Heeft u een gebedspunt, die u wilt indienen voor de voorbede tijdens de kerkdienst, dan kunt u dit via Whatsapp aan de ouderling van dienst laten weten.
Dit kan naar 06 2790 5317. Dit nummer is speciaal voor de voorbede. Vermeld kort, duidelijk en met uw naam de voorbede. Dit kan tot uiterlijk zondag 09.30 uur.

Eventueel kunt u ook mailen naar onze scriba: scriba_debrug@pkn-spijkenisse.nl
Dit kan tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur !

Kennismaking dominee Jelle de Kok

Met dit stukje wil ik mezelf kort aan u en jou voorstellen. Door de kerkenraad ben ik gevraagd om als interim-predikant te helpen in de Brug vanaf 1 aug 2020 totdat er een nieuwe vast predikant komt. Daarbij zal ik vooral het kader ondersteunen en begeleiden, meehelpen en denken op beleidsniveau en voorgaan in de diensten 2x per maand.
Enkele malen mocht ik al bij u voorgaan. Ik ben ds. Jelle de Kok uit Wilsum (bij Zwolle). Daar woon ik met mijn vrouw die daar predikant is. Zelf ben ik als predikant toeruster dienstbaar in de landelijke kerk.

Meer lezen