Kerkdiensten 3 maart

Op zondagmorgen 3 maart 2024 is er in de Dorpskerk en de Michaëlkerk om respectievelijk 9.30 uur en 11.00 uur een dienst. Voorganger in deze diensten is ds Jeroen Tiggelman. 

Voor meer informatie zoals de collectes en de links naar de livestreams, zie hieronder.

Lees meer

Vespers in de Veertigdagentijd

Vanaf 21 februari bent U elke week op woensdagavond in de Veertigdagentijd van harte welkom voor een vesper in de Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur. Midden in de week worden we stil. Lezen we een Psalm en een korte schriftlezing. We bidden en zingen. Tijdens elke vesper is er gelegenheid een lichtje aan te steken. Voor uw eigen gebedsintentie of voor anderen. Weet u welkom.

Onderstaand vindt u het overkoepelende thema en de wekelijkse thema’s.
Thema: Werken van barmhartigheid

21 februari: Dorst
28 februari: Vreemdeling zijn
6 maart: Bekleed zijn
13 maart: Pastoraal betrokken
20 maart: In benauwdheid
27 maart. In het stervensuur

Cursus ‘Renovatie van het hart’

Worden als Jezus. Jezus heeft ons leven voorgespiegeld van geestelijke groei en toenemende heiligheid. Een leven van menszijn, in liefde, gerechtigheid en vrede, zoals God oorspronkelijk had bedoeld. Dit staat vaak haaks op onze ervaring. Hoe komt dat? Op basis van de inzichten van Dallas Willard en Alexander Venter (New Wine) gaan we aan de slag met geestelijke transformatie, van ons zelf, de gemeente, zelfs de samenleving. Theorie en praktijk gaan samen op. Van harte welkom aan de cursisten van vorig seizoen. Heb je vorig seizoen niet deelgenomen? Dan heb je natuurlijk wel wat gemist, maar we starten met een samenvatting van het vorige seizoen. Dus ook dan van harte welkom.

We gaan verder met de zoektocht naar antwoorden op vragen zoals:

❖ Wie ben ik?
❖ Wat stuurt mijn gedachten, gedrag?
❖ Geest, ziel en lichaam?
❖ Mijn hart?
❖ Worden als Jezus?
❖ Nu, leven in het koninkrijk van God?
❖ G/geestelijke transformatie?
❖ Waar sta ik in mijn ontwikkeling als volgeling van Jezus?
❖ Het volle leven, ongeacht je omstandigheden?

Data: dinsdagavonden op: 19/9, 24/10, 21/11, 5/1/2024, 27/2,19/3 en 21/5.
Tijd: 19.45 – 21.30
Locatie: Michaelkerk
Info/opgave bij: dejager.peter@gmail.com of predikant_debrug@pknspijkenisse.nl